Phần mềm lập trình

Notepad++ – Biên tập mã nguồn

Notepad ++ là trình biên tập mã nguồn miễn phí và thay thế Notepad hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Chạy trong môi trường MS Windows, sử dụng của nó được phối bởi bản quyền GPL. Dựa trên Scintilla thành phần...

  • Phiên bản: 6.9.1
  • Dung lượng: 4.01MB
  • Yêu cầu: Winxp, win7, win8

Miễn phí


371 lượt tải